Personuppgiftspolicy

Vi vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa om hur vi följer gällande lagstiftning och se vilka rättigheter du har gentemot oss, när det kommer till lagring, behandling och radering av dina personuppgifter!

Detta är personuppgifter

Den huvudsakliga anledningen till att Varberg och Falkenbergs Fastighetsbyrå behandlar personuppgifter är för att administrera försäljning av en bostad, fastighet eller bostadsrätt. De flesta personuppgifterna kommer från dig som kund. Vissa uppgifter kommer från annan part, som Lantmäteriet, folkbokföringen eller en bostadsrättsförening.

Som personuppgifter räknas information som kan kopplas till dig personligen, till exempel:

 • Namn, adress
 • Personnummer
 • E-postadress, telefonnummer
 • Bankuppgifter och betalningsinformation
 • Bilder (på försäljningsobjekt)

Lagliga grunder för hantering

Varberg och Falkenbergs Fastighetsbyrå raderar, som lagen kräver, alla personuppgifter som inte kan sparas på laglig grund. I vår bevarandepolicy kan du ta del av de lagringstider vi använder, det vill säga hur länge vi sparar personuppgifter för olika ändamål.

Vi behandlar personuppgifter i följande fall:

 • När du har gett ditt samtycke, till exempel till att stå med i vårt spekulantregister. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
 • För att fullgöra ett avtal som du har ingått med oss, till exempel ett förmedlingsuppdrag.
 • Fastighetsmäklarlagen, bokföringslagen och penningtvättslagen ställer krav på oss att behandla personuppgifter under en tidsperiod efter avslutad affär.
 • Ibland görs en intresseavvägning, där vi bedömer att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt integritetsintresse. Detta handlar i allmänhet om situationer då du själv har kontaktat oss eller använt våra tjänster, till exempel i samband med en intresseanmälan eller en visning av ett objekt, då vi behandlar sina uppgifter för att informera om visningar, fråga om intresse att delta i budgivningar och så vidare. Efteråt raderar vi dina personuppgifter.

Då delar vi dina personuppgifter

Varberg och Falkenbergs är restriktiva med att dela dina personuppgifter med extern part. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda lagrad information mot förlust och obehörig åtkomst.

När vi måste dela dina personuppgifter lämnar vi endast ut nödvändig information. Exempel på situationer då vi delar personuppgifter:

 • Vid marknadsföring av ett objekt, till exempel på Hemnet (adress, fotografier).
 • Vid en försäljning behöver information lämnas ut till bank, lantmäteriet och i förekommande fall bostadsrättsförening.
 • Informationen kan också på begäran lämnas ut till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI).

Dina rättigheter gentemot oss

Behandling av personuppgifter ska alltid ske enligt gällande lag. Du har rätt att få veta vilken information vi har om dig, du kan kräva att vi korrigerar felaktig information eller helt raderar dina personuppgifter (där inte annan lag stipulerar att vi sparar dem).

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vill ha dem rättade eller raderade, ber vi dig kontakta vår personuppgiftsansvariga, Anders Carlsson

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt eller olagligt sätt kan du kontakta Datainspektionen, telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se eller adress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.