EXPLOATÖR ELLER BYGGFÖRETAG

Samarbetspartner vid  försäljning av nyproduktion

Försäljningsuppdrag inom nyproduktion ter sig annorlunda än uppdrag på övriga bostadsmarknaden. Det krävs kunskap och erfarenhet för att nå bästa möjliga resultat, kvaliteter som vi besitter. Vårt mål är att alltid arbeta för att stärka våra samarbetspartners varumärken genom professionell hantering av nybyggnationsprojekt.

Varberg & Falkenbergs Fastighetsbyrå bistår oftast exploatörer och byggföretag genom hela projektet – från planeringsstadiet fram till dagen då nycklarna lämnas över till köparen. Vi fungerar som samarbetspartner och erbjuder analys av plats, målgrupp och efterfrågan. Dessutom hjälper vi till med prissättning och dialog med arkitekt för bästa utformning av planritningar och storlek på bostäderna.

Kontakta oss

Referensuppdrag

BRF KAVALJEREN
Antal bostadsrätter: 36
Adress: Södra vägen, Varberg
Exploatör: Stenfastigheter / M.A Fastigheter / Turesson bygg
Försäljningsår: 2021

BRF PACKMÄSTAREN
Antal bostadsrätter: 14
Adress: Engelbrektsgatan, Varberg
Exploatör: Kungsbackagumman
Försäljningsår: 2021

BRF MALMEN
Antal bostadsrätter: 77
Adress: Magasinsgatan och Norra vägen, Varberg
Exploatör: Lindebergs fastigheter/Derome
Försäljningsår: 2021–2022

BRF ROSENFRED
Antal bostadsrätter: 89
Adress: Östra Långgatan / Klumbergsvägen, Varberg
Exploatör: Skanska
Försäljningsår: 2019–2021

BRF SÖDRA PORTEN
Antal bostadsrätter: 6
Adress: Rosenfredasgatan, Varberg
Exploatör: Andersson & Keller
Försäljningsår: 2021

BRF KANINEN
Antal bostadsrätter: 25
Adress: Varberg
Exploatör: Stenfastigheter / M.A Fastigheter / Turesson bygg
Försäljningsår: 2018

BRF KÖPENHAMNSGÅRD
Antal bostadsrätter: 17
Adress: Kärravägen, Varberg
Exploatör: Dag Wohlén
Försäljningsår: 2018

BRF KRUKMAKAREN
Antal bostadsrätter: 40
Adress: Fredsgatan/Malmgatan, Varberg
Exploatör: Etikhus
Försäljningsår: 2017

BRF TÄLTET
Antal bostadsrätter: 10
Adress: Kvarngatan, Falkenberg
Exploatör: HBF, Hans Bengtsson Fastighets AB
Försäljningsår: 2017

BRF VALLGÅNGEN No8
Antal bostadsrätter: 10
Adress: Peder skrivares väg, Varberg
Exploatör: Andersson & Keller
Försäljningsår: 2016

BRF BÅLVERKET
Antal bostadsrätter: 12
Adress: Rosenfredsgatan, Varberg
Exploatör: M.A. Fastigheter
Försäljningsår: 2015

BRF RYTTAREN 28
Antal bostadsrätter: 13
Adress: Södra vägen, Varberg
Exploatör: HML Fastighets AB
Försäljningsår: 2015

BRF ATLE
Antal bostadsrätter: 79
Adress: Trädlyckevägen, Varberg
Exploatör: Lindebergs fastigheter/Turessons Bygg
Försäljningsår: 2014

BRF VARBERGSRYTTAREN
Antal bostadsrätter: 31
Adress: Södra vägen, Varberg
Exploatör: Stenfastigheter/M.A. Fastigheter
Försäljningsår: 2013

BRF HÄSTSKOEN
Antal bostadsrätter: 10
Adress: Sönnermarksvägen, Träslövsläge
Exploatör: Etikhus
Försäljningsår: 2013

BRF TECKNINGSLÄRAREN
Antal bostadsrätter: 8
Adress: Engelbrektsgatan/Thulegatan, Varberg
Exploatör: Etikhus
Försäljningsår: 2008

BRF GELBGJUTERIET
Antal bostadsrätter: 11
Adress: Engelbrektsgatan/Thulegatan, Varberg
Exploatör: Etikhus
Försäljningsår: 2008